VÝPREDAJ - zľavy až 40%!

Informácie o výkone práva kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Naším cílem je zajistit Vaši plnou spokojenost. Pokud z nějakého důvodu nejste spokojeni se svou objednávkou, můžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy do 14 pracovních dnů ode dne, kdy jste obdrželi zakoupené produkty.

Pokud jste nakupovali pro svoje soukromé účely (neuváděli jste v objednávce IČ ani DIČ), pak máte jako zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doručení zboží na jeho vrácení bez udání důvodu, podle § 1829 občanského zákoníku, pokud možno v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce, avšak náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží, resp. od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí.

Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odeslán projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy.

Kupující může pro vrácení zboží využít formulář odstoupení od smlouvy a odeslat jej prodávajícímu elektronicky prostřednictvím e-shopu – e-mailem, v tomto případě prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře.

Kupující je povinen zaslat zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

V návaznosti na odstoupení kupujícího od smlouvy prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí kupujícímu všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání odpovídajících nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, které prodávající nabízí. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

Jak v takovém případě postupovat?

  • Vytiskněte a vyplňte formulář odstoupení od smlouvy , v případě, že nemáte možnost tisku, přepište ručně.
  • Zboží by mělo být nepoužité, zabalené v originálním obalu, nepoškozené a vhodné pro další prodej. Balení musí obsahovat veškeré původní příslušenství
  • Nezasílejte jej prosím na dobírku!

Balíček zašlete na adresu našeho reklamačního oddělení:

ARIAshop.cz

Diana Gavrilita

Ke Lhotě 1264,

321 00 Plzeň 6-Litice

77 44 18 277

Formulář odstoupení od smlouvy