100% ÎN STOC.  30 DE ZILE PENTRU RETURNARE.    TRANSPORT GRATUIT DE LA 300 RON

Reduceri - până la 40%

Termeni și condiții

TERMENI ȘI CONDIȚII

 ale societății comerciale

Diana Gavrilita PFA/ARIAshop.ro cu sediul în Cehia, str. Ke Lhote 1264, 32100 Plzen,

cod unic de identificare: 09014993

pentru vânzarea mărfurilor prin intermediul magazinului virtual aflat 

la pagina de internet www.ariashop.ro


1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Acești termeni și condiții (denumiți în continuare „termeni și condiții”) ai societății comerciale Diana Gavrilita PFA/ARIAshop.ro, cu sediul în Plzen, Cehia, cu cod unic de identificare: 09014993 (denumit în continuare „vânzător”) reglementează în conformitate cu prevederile legislației incidente (în special Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului și OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg din sau în baza contractului de vânzare-cumpărare (denumit în continuare „contract de vânzare-cumpărare”) încheiat între vânzător și altă persoană fizică (denumită în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului virtual al vânzătorului. Magazinul virtual este operat de vânzător la pagina de internet aflată la adresa de internet www.ariashop.ro (denumită în continuare „pagina de internet”) prin intermediul interfeței paginii de internet (denumită în continuare „interfața magazinului”).

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care o persoană care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care comandă bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul unei ocupații individuale.

1.3. Dispozițiile derogatorii de la termeni și condiții pot fi stabilite în contractul de vânzare-cumpărare. Derogările din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate în fața dispozițiilor din cadrul termenilor și condițiilor.

1.4.Termenii și condițiile sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare, împreună cu termenii și condițiile, sunt redactate în limba română.


1.5. Versiunea termenilor și condițiilor poate fi modificată sau completată de către vânzător. Prin prezenta dispoziție nu sunt atinse drepturile și obligațiile care decurg din versiunea anterioară valabilă a termenilor și condițiilor.

2. CONT DE UTILIZATOR

2.1. În baza înregistrării cumpărătorului, realizată pe pagina de internet, cumpărătorul poate avea acces la interfața sa de utilizator. Din interfața de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse (denumit în continuare „cont de utilizator”). În cazul în care interfața magazinului va permite, cumpărătorul va putea efectua comanda produselor și fără înregistrarea directă din interfața magazinului virtual.

2.2. La înregistrarea pe pagina de internet și la comandarea produselor, cumpărătorul este obligat să introducă date corecte și reale. Cumpărătorul este obligat să actualizeze orice modificare a datelor introduse în contul de utilizator. Datele introduse de către cumpărător în contul de utilizator și în timpul comandării bunurilor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3. Accesul în contul de utilizator este securizat prin nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru autentificarea în contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită terților utilizarea unui cont de utilizator.

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator pentru mai mult de 180 de zile sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de vânzare-cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că vânzătorul nu este obligat să asigure disponibilitatea permanentă a contului de utilizator, îndeosebi în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor vânzătorului (programe informatice și componente electronice), eventual întreținerea necesară a echipamentelor terților.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Orice prezentare a produselor plasate pe interfața magazinului are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste produse.

3.2. Interfața magazinului cuprinde informații despre produse, inclusiv prețurile individuale ale produselor și costurile privind returnarea acestora, în cazul în care aceste produse, prin natura lor, nu pot fi returnate în mod normal prin poștă. Prețurile produselor sunt afișate inclusiv cu taxa pe valoare adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân în vigoare pe perioada afișării acestora pe interfața magazinului. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții negociate în mod individual.

3.3. Interfața magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor introduse pe interfața magazinului sunt valabile doar în cazurile în care produsele sunt livrate pe teritoriul României.

3.4. Pentru comanda produselor, cumpărătorul va completa un formular de comandă în interfața magazinului. Formularul de comandă conține informații îndeosebi despre:
 ✔produsele comandate (produsele comandate sunt „adăugate” de cumpărător în coșul electronic de cumpărături al interfeței magazinului),

✔modalitatea de plată a prețului de achiziție al produselor, datele despre modalitatea de livrare dorită pentru produsele comandate și,

✔informații privind costurile asociate cu livrarea produselor (denumită în continuare „comandă”).

3.5. Înaintea transmiterii comenzii către vânzător, cumpărătorului îi este permis să își verifice și modifice datele pe care acesta le-a introdus în comandă, având posibilitatea de a constata și corecta greșelile apărute în timpul introducerii informațiilor în comandă. Comanda se va transmite vânzătorului printr-un clic pe „Finalizare comandă”. Datele introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. După primirea comenzii, vânzătorul va confirma cumpărătorului fără întârziere primirea acesteia printr-un mesaj la adresa de poștă electronică a cumpărătorului introdusă în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa electronică”).

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea produselor, cuantumul prețului de achiziție, costurile estimate pentru transport), să solicite cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau telefonic).

3.7. Relația contractuală între vânzător și cumpărător ia naștere prin livrarea bunurilor comandate, la adresa specificată de cumpărător în comandă.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu folosirea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător prin folosirea mijloacelor de comunicare la distanță, în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costurile apelurilor telefonice), sunt suportate de cumpărător, deoarece aceste costuri nu diferă de tarifele standard. 

3.9. Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că unele produse pot fi livrate fără elementele de montare.

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1. Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora, conform contractului de vânzare-cumpărare, pot fi achitate vânzătorului de către cumpărător prin următoarele modalități:

 • ✔prin transfer bancar în contul vânzătorului nr. RO91 BREL 0005 6022 2836 0100, BRELROBUXXX. (denumit în continuare „contul vânzătorului”);
 • ✔prin intermediul sistemului de plăți ComGate;
 • ✔prin card bancar;
 • ✔ramburs la livrare

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite costurile legate de ambalarea și livrarea produselor în cuantumul cuvenit. Dacă, în mod expres, nu este menționat altfel, în continuare se înțelege prin prețul de achiziție și costurile legate de livrarea produselor.

4.3. În cazul plăților bancare, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al produselor împreună cu menționarea simbolului variabil al plății. Obligația cumpărătorului de a achita prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei aferente în contul vânzătorului.
4.4. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul neconfirmării suplimentare a comenzii din partea cumpărătorului (art. 3.6), să solicite achitarea întregului preț de achiziție înainte de expedierea produselor către cumpărător.
4.5. Eventualele reduceri din prețul produselor, oferite cumpărătorului de către vânzător, nu pot fi combinate reciproc.
4.6. Dacă este un lucru obișnuit în relațiile comerciale sau este prevăzut de reglementările legale, vânzătorul, cu privire la plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare, va emite cumpărătorului un document fiscal, anume factura. Vânzătorul este plătitor de TVA. Documentul fiscal (factura) va fi emisă cumpărătorului de către vânzător după achitarea prețului de achiziție și va fi trimisă în format electronic la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.

4.7. Se poate solicita modificarea facturii, cu excepția cazului în care aceasta survine ca urmare a unei modificări în cadrul livrării bunurilor sau în urma corectării unei greșeli evidente la factura originală (de exemplu, greșeală de scriere, cantitate greșită a produselor facturate etc.), doar până în a 3-a zi a lunii următoare emiterii facturii. Modificarea nu mai este posibilă după această dată. 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.1. Cumpărătorul ia cunoștință de faptul că, conform prevederilor art. 16 din OUG nr. 34/2014, nu poate, printre altele, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor, care a fost adaptat conform cerințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia; din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor care sunt supuse deteriorării rapide, cât și a produselor care, după livrare, au fost returnate amestecate cu alte produse; din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor în ambalaje sigilate pe care consumatorul le-a desigilat și, din motive de igienă, nu este posibilă returnarea acestora; din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea înregistrărilor video sau audio sau a programelor informatice, dacă a deteriorat ambalajul original al acestora. Vânzătorul subliniază faptul că produsele – lenjerie intimă, costume de baie, dresuri, șosete sunt produse care, din motive de igienă, nu pot fi returnate, conform prevederilor art. 16 din OUG nr. 34/2014.

5.2. În cazul în care nu este vorba de situația menționată în art. 5.1 din Termeni și condiții sau de o altă situație în care nu este posibilă retragerea din contract, cumpărătorul, în conformitate cu prevederile art.9 și urm. din OUG nr. 34/2014, are dreptul să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la preluarea produselor, în timp ce, în situația în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare reprezintă câteva tipuri de produse sau livrarea a mai multor piese, acest termen începe să curgă de la data preluării ultimei comenzi de produse. Cererea de retragere din contractul de vânzare-cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul menționat în fraza anterioară. Pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul digital oferit de vânzător. Cumpărătorul poate trimite cererea de retragere din contractul de vânzare-cumpărare, printre altele, la adresa societății comerciale sau prin completarea formularului de reclamații. Completarea formularului nu este obligatorie, ci este menită să ajute la soluționarea mai rapidă a reclamației.

5.3. Pe lângă dreptul legal de retragere din contract menționat anterior, oferim suplimentar garanția de returnare a produselor în termen de 30 de zile de la preluare. Contractul poate fi denunțat după expirarea perioadei de retragere de 14 zile prin returnarea produselor în termen de 30 de zile de la primire (perioada începe în ziua următoare livrării produselor), dacă produsele sunt în ambalajul original, integrale, nu sunt folosite sau deteriorate și dacă nu este vorba de produse realizate la comandă sau după preferințele consumatorului. Pentru respectarea termenului, este suficientă returnarea produselor în timp util.

5.4. În cazul retragerii din contract în conformitate cu art. 5.2 din Termeni și condiții, vânzătorul va restitui, în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare de către cumpărător, sumele de bani primite de la cumpărător prin aceeași modalitate prin care le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul să restituite suma plătită de cumpărător odată cu returnarea produselor de către cumpărător sau prin altă modalitate, în cazul în care cumpărătorul va fi de acord și nu îi vor fi imputate alte cheltuieli. În situația în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituite cumpărătorului suma plătită înainte ca acesta să returneze produsele sau să demonstreze că au fost expediate. Cumpărătorul persoană fizică are dreptul să returneze produsele/să se retragă din contract. Dacă produsele au fost achiziționate pentru o persoană juridică (în comandă s-a introdus CUI sau CIF), nu mai sunteți considerat persoană fizică, ci intermediar. Din acest motiv, conform OUG nr. 34/2014, nu aveți dreptul la returnarea produselor în 14 zile calendaristice de la primirea produselor.

5.5. Vânzătorul are dreptul să rețină unilateral din suma ce trebuie restituită cumpărătorului pentru achitarea pagubelor cauzate produselor de către cumpărător.
5.6. În situațiile în care cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 9 și urm. din OUG nr. 34/2014, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul are, de asemenea, dreptul să se retragă oricând din contractul de vânzare-cumpărare până în momentul preluării produselor de către cumpărător. Într-o asemenea situație, vânzătorul îi va restitui cumpărătorului prețul de achiziție, fără amânări nejustificate, prin transfer bancar, în contul indicat de către cumpărător. Cumpărătorul are dreptul la recuperarea cheltuielilor de transport doar în cuantumul cel mai mic oferit (în situația în care a ales varianta mai scumpă dintre metodele de transport).
5.7. Dacă, împreună cu produsele cumpărate, cumpărătorului îi este oferit un cadou, se încheie un contract special între vânzător și cumpărător pentru acest cadou prin care se stipulează faptul că, în situația în care se ajunge la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, încetează și valabilitatea acestui contract special, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului și cadoul oferit împreună cu produsele.

6. RETRAGERE DIN CONTRAC DE CĂTRE VÂNZĂTOR

 6.1. Vânzătorul are dreptul de a anula comanda (după acordul prealabil cu cumpărătorul) în special în cazurile:

 • când are o îndoială legitimă cu privire la identitatea reală a cumpărătorului
 • când nu poate livra marfa la data dată
 • în cazurile în care mărfurile nu mai sunt fabricate sau furnizate

6.2. Neacceptarea expedierii de către cumpărător nu reprezintă o retragere din contractul de cumpărare conform § 1829 din Codul civil. Cumpărătorul poate anula comanda doar până la expediere. În cazul în care cumpărătorul nu preia livrarea mărfurilor comandate, vânzătorul are dreptul de a percepe cumpărătorului toate costurile asociate procesării comenzii, cel puțin 10% din prețul total al comenzii.

6.3. Cumpărătorul va fi întotdeauna taxat cu transportul pentru livrare, pe care vânzătorul trebuie să o plătească chiar dacă expedierea nu este acceptată.

6.4. In cazul neacceptarii expedierii, cumparatorul va fi taxat pentru transportul de retur către expeditor. Se va percepe 25 RON, inclusiv TVA, pentru fiecare pachet ramburs la livrare. În cazul în care expedierea a fost trimisă cu ramburs, se va adăuga o suprataxă ramburs de 5 RON inclusiv TVA. Pentru aceste costuri, vânzătorul va emite o factură către cumpărător cu o scadență de 5 zile, care va fi trimisă la adresa de e-mail specificată de cumpărător în comandă.

6.5. In cazul nerespectarii termenului de scadenta mentionat pe aceasta factura, cumparatorului i se va percepe de catre vanzator o penalitate contractuala de 0,5% pentru fiecare zi de intarziere. Se vor percepe 25 RON inclusiv TVA pentru fiecare averizare în scris care va fi livrat cumpărătorului prin poștă.

6.6. În caz de neplată a facturii, vânzătorul transmite ,,datoria,, către o agenție de colectare pentru încasare. Valoarea creanței este apoi majorată cu costurile asociate cu colectarea creanței.

7. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

7.1. În cazul în care modalitatea de transport este convenită în baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul își asumă riscul și eventualele costuri suplimentare legate de această modalitate de transport.

7.2. În cazul în care vânzătorul, conform contractului de vânzare-cumpărare, este obligat să livreze produsele în locul stabilit de cumpărător, acesta este obligat să preia produsele la livrare.

7.3. În cazul în care, din cauza cumpărătorului, este necesară livrarea produselor într-un mod repetat sau printr-o altă modalitate decât cea menționată în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrarea repetată a produselor, respectiv cheltuielile legate de o altă modalitate de livrare.

7.4 În cazul în care, cumpărăturul refuză coletul sau nu îl ridică în termnul legal de depozitare la transportator, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrare, ambalare și returnare, valoarea minimă este de 25 RON.

7.5 Vânzătorul va emite factura pentru recompensarea chelutielilor, scadența facurii este 5 zile.
7.6. La preluarea produselor de la transportator, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajului și, în cazul constatării oricăror defecte, să comunice, fără întârziere, acest aspect transportatorului. În cazul constatării deteriorării sigiliului sau elementului care indică deschiderea neautorizată a pachetului, cumpărătorul nu are obligația să preia coletul de la transportator.
7.7. Alte drepturi și obligații ale părților privind livrarea produselor pot fi reglementate prin condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

8. DREPTURI DIN EXECUTĂRI DEFECTUOASE

8.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile care decurg din executări defectuoase sunt reglementate de legislația aferentă (în special prevederile OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, cu modificările și completările ulterioare). Drepturile care decurg din executările defectuoase pe care le are cumpărătorul trebuie comunicate vânzătorului de către acesta, fără întârziere nejustificată, la adresa unității sale, unde acceptarea reclamațiilor este posibilă cu privire la sortimentul de produse vândute, eventual chiar la sediul social sau la locul de desfășurare a activităților, în termen de 3 zile de la primirea coletului.

8.2. Vânzătorul își asumă răspunderea față de cumpărător că produsul nu are defecte la preluare. Vânzătorul își asumă răspunderea față de cumpărător că, în momentul preluării produsului de cumpărător, produsul:

 • are calitățile convenite de părți, iar dacă nu există vreun acord, are acele calități pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care cumpărătorul s-a așteptat cu privire la natura produsului și în baza publicității realizate de vânzător sau producător.
 • se potrivește destinației de utilizare indicate de către vânzător sau scopului în care este utilizat produsul în general.
 • corespunde calității, modelului sau mostrei contractate, în cazul în care calitatea sau varianta de execuție a fost stabilită conform modelului sau mostrei contractate,
 • este în cantitatea, dimensiunea și greutatea corespunzătoare și
 • respectă cerințele legale

8.3. Dispozițiile menționate în art. 8.2 din Termeni și condiții nu se aplică pentru produsele vândute la un preț mai mic pentru defectul pentru care a fost stabilit prețul mai mic, pentru uzura produsului apărută prin folosirea obișnuită a acestuia, pentru produsele folosite cu defect sau uzură deja existentă în momentul preluării de către cumpărător sau dacă acestea apar ca urmare a naturii produsului.

8.4. Dacă defectul apare în termen de șase luni de la preluare, se consideră că produsul a fost defect din momentul preluării. Cumpărătorul este îndreptățit să-și exercite drepturile care decurg în situația în care apar defecte la produsele de consum în termen de douăzeci și patru (24) de luni de la preluare.

8.5. Drepturile din executarea defectuoasă sunt exercitate de către cumpărător la adresa vânzătorului, unde este posibilă primirea reclamației, luându-se în considerare sortimentul produsului, sau eventual și la sediu sau la locul desfășurării activității.

8.6. Alte drepturi și obligații ale părților, legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte, pot fi reglementate prin procedura pentru reclamații a vânzătorului.

9. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

9.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produsului în momentul achitării totale a prețului de achiziție și după preluarea produselor. Pentru produsele achiziționate din magazinul nostru virtual, cumpărătorul beneficiază de garanție de conformitate de 24 de luni.

9.2. În relația cu cumpărătorul, vânzătorul nu are obligații față de acesta care să decurgă dintr-un cod de conduită.

9.3. Soluționarea reclamațiilor formulate de consumatori este asigurată de către vânzător prin intermediul formularului de reclamații. Vânzătorul trimite cumpărătorului, prin poștă electronică, informațiile privind soluționarea reclamației.

9.4. Pentru soluționarea amiabilă a litigiilor demarate de consumatori, care rezultă din contractul de vânzare-cumpărare, este competentă instanța judecătorească, potrivit Codului de procedură civilă. Platforma pentru soluționarea litigiilor virtuale, care se găsește la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr, se poate folosi pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător care decurg din contractul de vânzare-cumpărare. AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CONSUMATORI CHEIA adresa,  Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, CUI: 000 20 869, pagina web: https://adr.coi.cz/cs.

9.5. Dacă domiciliul sau sediul dvs. se află în afara Republicii Cehe sau dacă raportul nostru juridic conține un alt element internațional, luați in considerare că relația noastră juridică este reglementată de legislația cehă. Dacă sunteți consumator și legislația țării dvs. de reședință oferă un nivel mai ridicat de protecție a consumatorului decât legislația cehă, vi se oferă acest nivel mai ridicat de protecție.

9.6.Protecția datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legale aplicabile în Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și politica de confidențialitate prezentată pe paginile acestui magazin virtual.

10. LIVRAREA

10.1. Toate documentele pot fi livrate cumpărătorului pe adresa de poștă electronică a acestuia.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. În cazul în care relația bazată pe contractul de vânzare-cumpărare cuprinde elemente internaționale (străine), atunci părțile convin că relația este reglementată de legea cehă. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului care decurg din legislația generală cu caracter obligatoriu.

11.2. În cazul în care oricare dispoziție din termeni și condiții nu este validă sau în vigoare, sau devine așa, în locul dispozițiilor care nu sunt valide vor fi dispozițiile a căror semnificație este cea mai apropiată de dispozițiile invalide. Prin invaliditatea unei dispoziții nu este afectată valabilitatea celorlalte dispoziții.

11.3. Contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.

11.4. Anexa termenilor și condițiilor este alcătuită dintr-un formular tip pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare.

11.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de corespondență: Cehia, 32100 Plzen, str. Ke Lhote 1264, email: info@ariashop.cz, telefon +40 722 288 100

11.6. ariashop.ro deține dreptul de autor și/sau de folosință a textelor, imaginilor și tuturor elementelor grafice de pe această pagină de internet, dacă nu se menționează altfel în unele cazuri. Adresa electronică la care ne puteți contacta: info@ariashop.cz


În Plzen, la data 17.12.2022